Aquarius
zeenaald
zee dahlia
groene wierslak
kreeft
garnaal
Onze Henryk
spin of langpoot krab

duik vereniging Helmondse Vereniging voor Onderwatersport         

AQUARIUS duiken helmond duikschool

telf:   06 12987755

Mail: hvvo.aquarius@outlook.com

duikvereniging helmond

Vragen en of opmerkingen, stuur ons een mail: hvvo.aquarius@outlook.com

Nieuws uit de vereniging

 

Voor meer informatie over onderstaande activiteiten ga naar leden login

 

Beste leden en geintresseerde

Zoals een ieder al vernomen heeft zwerft het Corona (Covid 19) virus rond over de wereld. Dit heeft invloed op ons aller dagelijkse leven. Het RIVM geeft richtlijnen uit waaraan ook wij ons houden. 

Het bestuur hoopt dat u alle deze vreemde tijd gezond en wel doorkomt, zorg goed voor Uzelf en Uw familie en houdt de richtlijnen van het RIVM in acht.

Het duiken in buitenwater is weer opgestart. We volgend daarbij het veiligheidsprotocol duiken opgesteld door de NOB en de PADi organisatie.

Boven water houdt U aan de afstand van 1,5 meter, zie verder de richtlijnen


Alle onderstaande geplande activiteiten gaan helaas niet door. Wij zullen u nader informeren omtrent nieuwe geplande activiteiten onder het op dat moment geldende corona regime.

datum

activiteit

lokatie

eterdag 24 oktober

familie middag / avond

Duikspot 't Zuth 15:00 tot 21:00

KVK nummer 40237762

SBI 93151 Zwem- en onderwatersport


Rabobank Helmond NL.49.RABO.012.10.55.949